wiadomości

wydarzenia

udział

pamięć

wspomnienia

 

2019

2 stycznia

80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego (9.08.1864, Kamionek, Warszawa - 2.02.1939, Drozdowo)

Za zasługi na rzecz niepodległości oraz za przyczynienie się do rozwoju polskiej świadomości narodowej, Roman Dmowski został 8 stycznia 1999 roku, w 60. rocznicę śmierci uczczony przez Sejm RP jako mąż stanu, specjalną uchwałą. W dokumencie zapisano:

W związku z 60 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla walki i pracy wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległego Państwa Polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski kładł nacisk na związek pomiędzy rozwojem Narodu i posiadaniem własnego Państwa, formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkanych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej. Szczególna jest rola Romana Dmowskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla przetrwania Narodu i odbudowania Państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla wybitnego Polaka Romana Dmowskiego.

stycznia

 

Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego, Biskupa

2 stycznia w Kościele Katolickim wspomina się świętego  Bazylego Wielkiego. Był on wielkim biskupem z IV wieku, na którego z podziwem patrzą zarówno Kościół Wschodu, jak i Kościół Zachodu z racji świętości życia, doskonałości doktryny oraz harmonijnej syntezy przymiotów umysłowych i organizacyjnych. Św. Bazylii stworzył bardzo szczególny monastycyzm: nie zamknięty na wspólnotę lokalnego Kościoła, lecz otwarty na nią. Jego mnisi należeli do Kościoła lokalnego, byli jego ożywczą częścią, która wyprzedzając innych wiernych w naśladowaniu Chrystusa, i to nie tylko w wierze, ukazywała niewzruszone przylgnięcie do Niego - miłości do Niego - nade wszystko w dziełach miłosierdzia.

stycznia

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Trzech Króli

 

W tym dniu Kościół katolicki obchodzi  uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.

Bartolomé Esteban Murillo - Adoration of the Magi

stycznia

 

DZIEŃ PRZYJŚCIA NA ŚWIAT

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

 

Urodził się 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w Oświęcimiu (KL Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, gwardian, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego. Założyciel organizacji Rycerstwo Niepokalanej, miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i Radia Niepokalanów oraz najliczniejszego klasztoru na świecie w Niepokalanowie (762 osoby). Pierwszy polski męczennik okresu II wojny światowej wyniesiony na ołtarze podczas beatyfikacji w 1971.

22  stycznia

 

156. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

 

156 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863

11 lutego

 

15. ROCZNICA ŚMIERCI RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO

 

Udział polskiego wojska w interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i strzelanie przez wojsko do robotników na Wybrzeżu w 1970 r. skłoniło płk. Kuklińskiego do osobistych przemyśleń, w wyniku których podjął z własnej inicjatywy współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA). Pod pseudonimem Jack Strong dostarczał Amerykanom informacje o strategicznych planach Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Uprzedził ich m.in. o planowanym wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
William Casey, dyrektor CIA, po zakończeniu wywiadowczej misji Kuklińskiego powiedział, że w ciągu ostatnich 40 lat nikt tak nie zaszkodził komunizmowi jak on.

Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. w wieku 73 lat na udar mózgu w szpitalu w Tampie.

14 lutego

 

77. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

 

Związek Walki Zbrojnej (powstały w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku został przemianowany na Armię Krajową. Służyło to podniesieniu rangi związku zbrojnego do krajowych sił zbrojnych, armii, w skład której weszli wszyscy żołnierze pozostający w czynnej służbie wojskowej.

15 lutego

 

44. ROCZNICA ŚMIERCI Bł. ks. MICHAŁA SOPOĆKI

 

Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko spowiednik i kierownik duchowy świętej siostry Faustyny, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę – realizację misji przekazanej siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił niemalże całe swe życie.

Zmarł 15 lutego 1975 r. w Białymstoku

Życiorys Bł. ks. Michała Sopoćko

19  lutego

 

WIECZOREM, 19 lutego 1919 roku

ROZPOCZĘŁA SIĘ NOWA EPOKA W DZIEJACH MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 

22 lutego 1919 roku podczas oficjalnej uroczystości powitania w mieście Wojska Polskiego, Feliks Filipowicz - pierwszy przewodniczący białostockiej rady miejskiej powiedział:

"Ziemia ta wraca na łono macierzyste wszystkim nam drogiej Polskiej Ojczyzny."

Białystok od 1807 roku był poza Polską (Królestwem Polskim).

foto 1.jpg

1 marca 

Narodowy Dzień Pamięci

"Żołnierzy Wyklętych"

 

"ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny"

/prezydent Lech Kaczyński/

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił w 2011 roku parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".

VII BIAŁOSTOCKI MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now