Jarosław Kaczyński

Pierwszym Rodakiem, którego chcemy uhonorować i wynagrodzić jest najwybitniejszy z nas – Pan Jarosław Kaczyński.

Naród polski pragnie ofiarować swemu Naczelnikowi pałacyk w Warszawie, tworząc w ten sposób adekwatne do Jego zasług i prestiżu warunki do dalszego życia i pracy w drodze do wolnej Polski.

Jest On człowiekiem, który całe swe życie poświęca Ojczyźnie, nie dbając o własną wygodę. Jest dla nas wzorem patrioty, przywódcy, który potrafi konsekwentnie realizować wytyczone cele dla dobra całego narodu. Jemu zawdzięczamy zwycięstwo w 2015r. w wyborach, które nazwać należy cudem – nasz Prezydent, nasz Rząd! Dokonał go przeżywając osobistą traumę po stracie najbliższych.

Pan Jarosław Kaczyński pokazuje, jak dobrej sprawie służyć bezinteresownie, wyprowadza nas ze stanu zwątpienia i marazmu, budzi twórcze siły narodu. Uczy nas prawdomówności, buduje życie publiczne oparte na prawdzie i odradza w narodzie zaufanie do państwa prawa. Wyraźnie widzimy, że obrana przez niego droga nie jest łatwa. Chcemy Mu dziękować, by miał poczucie, że go wspieramy, że Mu ufamy, niech stoi na straży moralności publicznej w państwie o etyce katolickiej. Pragniemy dodać Mu sił do szlachetnego działania, a w Jego osobie również gronu Jego współpracowników.

Przeprowadzając kwestę, chcemy pokazać wszystkim – wewnętrznym i zewnętrznym wrogom, że naród wspiera Pana Jarosława Kaczyńskiego i jest z Nim w moralnej przemianie państwa.

W każdą miesięcznicę smoleńską jest On otoczony przez współpracowników i przyjaciół. Wszyscy wtedy z Nim jesteśmy, choć nie jest to fizycznie możliwe. Ten pałacyk, który pragniemy Mu ofiarować, to symbol naszych myśli, pamięci i chęci zapewnienia Mu bezpieczeństwa. To dowód oddanych polskich serc, które są z Nim, bronią Go i wspierają, to wyraz miłości, zaufania i wdzięczności. Chcemy podkreślić, że w tym, co robi jest dla nas bezcenny. Chcemy, żeby czuł silne wsparcie narodu!

5 października 2017

      Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości pismem z dnia 13 września 2017 r., otrzymanym dnia 2.10.2017 zwrócił się do Fundacji Ex Corde z podziękowaniem za wsparcie i uznanie. Jednocześnie oświadczył, że  nie przyjmie żadnych wartości ani dóbr materialnych pochodzących ze zbiórki prowadzonej przez naszą fundację czy też z innych źródeł.

Szanując wolę Nominanta Fundacja Ex Corde oświadcza, że z dniem 5.10. 2017 wstrzymuje zbiórkę pieniędzy i wszelkie działania promocyjne odnoszące się do w/w zbiórki.

Oświadczamy, że pieniądze zebrane na ten cel na konto fundacji zostaną zwrócone darczyńcom

 
   Antoni Macierewicz

Fundacja Wspierania i Nagradzania Wybitnych Polaków Zasłużonych Ojczyźnie „Ex Corde” zgłasza inicjatywę uhonorowania Pana Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza tytułem Honorowego Marszałka Wojska Polskiego oraz nazwania wszystkich strzelnic powiatowych Jego imieniem.

           Będzie to wyrazem podziękowania za dwa lata wytężonej pracy na rzecz odbudowy Armii Polskiej po latach jej degradacji. Za przywrócenie w armii poczucia honoru i dumy z noszenia polskiego munduru. Za uświadomienie narodowi, że armia polska to spadkobiercy rycerstwa, powstańców, piłsudczyków, bohaterskich żołnierzy niezłomnych. Za zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa poprzez modernizację uzbrojenia oraz powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

          Fundacja Ex Corde z tej okazji ufunduje panu Antoniemu Macierewiczowi pamiątkowy ryngraf oraz buławę.

 

REGON: 367675446, NIP: 9662113400

Numer KRS: 0000684820

adres strony internetowej, na której sa dostepne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

Bank PLN 47 1020 1332 0000 1502 1064 3205

15-879 BIAŁYSTOK

ul. Św. Rocha 4a

tel. +48 605 233 700

e-mail: ex.corde@wp.pl

www.fundacjaexcorde.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now