Projekt „Maluj modlitwą obraz Miłosierdzia”, dający pozytywny wpływ na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw

– przeciw przemocy

– przeciw krzywdzie

– przeciw korupcji

– przeciw zdradzie

– przeciw obojętności (najgorsza z bied).

Miłosierdzia i wrażliwości na drugiego człowieka nie da się zastąpić instytucjonalną empatią. Przykładem są: sądy, szpitale, urzędy, szkoły, policja, administracja wszelkich szczebli – rządowa i samorządowa.

Gdy weźmiemy Dzienniczek Św. Faustyny do ręki to my się zmienimy i świat wokół nas .

Czytajmy go w miejscach publicznych, niech będzie naszą wizytówką. W nim są zawarte najważniejsze treści jak żyć w zgodzie z prawami Bożymi, jak zmieniać świat i współbraci i razem malować obraz Miłosierdzia.

Wyjdźmy na ulicę z Dzienniczkiem św. Faustyny  w ręku, niech zastąpi nam komórkę, pokażmy,

że chcemy rozmawiać i że jesteśmy gotowi, żeby ktoś do nas podszedł i porozmawiał, a rozmawiajmy o św. Faustynie, o Panu naszym Jezusie, który jest pośród nas, o nas samych - otwórzmy się przed swymi braćmi, a nikt nie będzie czuł się samotny.

Dzienniczek to wizytówka, identyfikator - jestem taki jak ty. Mamy to samo spojrzenie na świat, możemy porozmawiać, możesz mi zaufać.

MORALNA PRZEMIANA

- nowy impuls

- rzesze rozpalonych serc

- animatorów rodzinnych,

- animatorów parafialnych

- głosicieli Bożego Miłosierdzia

- nowy wiatr serdeczności

- rodzinne rozważania obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym życiu

- obudzeni do życia malarze miłosierdzia

- wierni troszczący się o swoich pasterzy

 

Każdy po przeczytaniu Dzienniczka wie już, jak postępować w imię Jezusa Miłosiernego.

Każdy przeczytany zeszyt z Dzienniczka przybliża do bycia Faustyną

Dzienniczek pobudza czytelnika do odkrywania miejsc związanych ze św. Faustyny wielką patriotką Wilna, Krakowa, Warszawy, Poznania, Płocka, Łodzi, Częstochowy z czasów rodzącej się II Rzeczpospolitej.

 

Innowacyjny sposób patrzenia na naszą historię w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Obrońcy ojczyzny to:

 • Konfederaci Barscy, Powstańcy Wielkopolscy, Powstańcy Kościuszkowscy, Twórcy konstytucji 3-maja, Powstańcy Listopadowi i Powstańcy Styczniowi, to wreszcie obrońcy Wilna, Lwowa i Warszawy, to Marszałek Józef Piłsudski, ksiądz Skorupka, młodzież i cały ofiarny naród - Legiony to...

 • obrońcy znad klawiatury jak Ignacy Paderewski, obrońcy piórem jak Henryk Sienkiewicz czy obrońcy pędzlem, jak Jan Matejko

 • obrońcy z ambon - nasi Biskupi i księża, zakonnicy i zakonnice

 • Matki, które w imię Boga posyłały swe dzieci do obrony Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

 • nasi święci – św. Faustyna, św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II .

 • polscy bohaterowie z całego świata walczący za wolność  waszą i naszą

 

Dziś Dzienniczek św. Faustyny musi być czytany w każdym domu, gdyż w nim jest zawarta cała wiedza o tym, jak kształtować postawy chrześcijańskie i patriotyczne.

Jezus Miłosierny przyszedł do Faustyny więc do każdego z  nas. Przyszedł ze słowami o wielkim swoim miłosierdziu. Mówi do nas w sposób prosty klarowny i oczywisty, abyśmy zanurzyli się w jego miłosierdziu, a On nas obroni i wywyższy. To On nas wybrał na swoich – jak to nazwiemy? -  legionistów, apostołów?  Na pewno wybrał nas na głosicieli swojego Miłosierdzia.

Zostaliśmy wybrani przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i już nie jesteśmy osobami świeckimi lecz ludźmi wybranymi - wystarczy powiedzieć tak i włączyć się w malowanie Obrazu Miłosierdzia codzienną koronką do Miłosierdzia Bożego o godz.3.00.

 

Wyłącz komputer, maszynę, zatrzymaj samochód.

Zatrzymaj się i poświęć 7 minut Jezusowi.

 

 

 

Dz.1572  „Przypominam ci, córko moja (Polsko), że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.

W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego — miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę tajemnicę.”

 

 • Kościół to nasz dom. Przywróćmy ciepło w naszym domu.  Niech na powrót będzie miejscem naszego schronienia. Miłym i przytulnym miejscem w sercu Jezusa.

 

 • Odbudujmy więzi w naszych parafiach na kształt pierwszych wspólnot chrześcijańskich; wspierajmy się i poznawajmy; pomagajmy sobie nawzajem;

 • zadbajmy o własne dzieci czyli przywróćmy sens i powagę szkole (nauczyciele i wychowawcy zweryfikowani i dokształceni do właściwego poziomu, bo przecież powierzyliśmy im przyszłość narodu); zmobilizujmy nasze zaczipowane dzieci do wspólnego czytania Dzienniczka św. Faustyny i rozmawiajmy z nimi o tym, co Pan Jezus  nam wskazuje;

              

Utwórzmy parafialne szkoły dla rodziców, by nie błądzili w wychowywaniu swoich dzieci dla ich dobra, dobra Polski i świata na chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 • Naszą parafią ma opiekować się dzielnicowy, którego my wybierzemy, człowiek z wysoką kulturą osobistą, moralnością – nasz opiekun i przyjaciel którego wszyscy znamy, któremu ufamy i na którym możemy polegać, przed którym nasz dom zawsze stoi otworem, który przychodzi do nas uśmiechnięty z pytaniem „czy mogę w czymś pomóc?”

 • Nasza parafia zajmuje się edukacją, sportem, zdrowiem fizycznym i duchowym.

 • Parafianie dbają o swoich księży, zakonników i zakonnice oraz o swoje świątynie.

 • Nasza parafia dba o rozwój zawodowy i przedsiębiorczość, dba o kulturę i współpracuje w dekanacie i diecezji na wszystkich polach rozwoju

 • Nasza parafia broni nas przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi we wszelkich sferach życia

 

 

Projekt Maluj Modlitwą Obraz Miłosierdzia to szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Aby to realizować trzeba przekazać rodzinom „Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” s. Faustyny Kowalskiej. Treść tej książki zwiększy możliwości Polaków w poznawaniu Miłosierdzia Bożego oraz doprowadzi do wzrostu dojrzałości społeczeństwa w sferze duchowej i uruchomi religijny kapitał społeczny.

Polska to Faustyna

 

Dz.9 „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”

 

Słowami tymi Pan Jezus zwraca się do nas, Polaków i niecierpliwie wzywa do aktywnego włączenia się w dzieło miłosierdzia. Zwracając się do siostry Faustyny mówi, abyśmy angażowali wszystkich do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia w Godzinie Świętej, szerzyli Miłosierdzie Boże czyli malowali obraz  Jezusa Miłosiernego.

 

Dz.47. „…Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie…

 

Pan Jezus upomina nas mówiąc słowami do św. Faustyny:

 

Dz.154 „Wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę, malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu.”

 

Dz.83 „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia…”

 

Polska i Kościół mają dziś wielu nieprzyjaciół, a Chrystus obiecał:

 

Dz. 48 „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały”.

 

Pan Jezus życzy sobie, aby codziennie o godz. 15 wielbiono Jego Miłosierdzie.

 

Dz.1572 „Przypominam ci, córko moja (Polsko – przyp. autora), że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego — miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę tajemnicę.”

 

Wzywamy do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia. Wystarczy poświęcić na to 7 minut o godz. 15. Niech cała Polska zatrzyma się w imię Miłosierdzia i przyjmie od Boga wyciągniętą dłoń.

Żeby zbliżyć się do umiejętności malowania Obrazu każdy powinien przeczytać „Dzienniczek św. s. Faustyny Miłosierdzie Boże w duszy mojej”.

Ksiądz w parafii powinien obdarować Dzienniczkiem każdego parafianina, a od niego odebrać zobowiązanie do jego przeczytania. (Treść zobowiązania).

 

Dz.50 „Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Skarżył się Jezus do mnie tymi słowy: Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Jeszcze więcej mnie boli nieufność duszy wybranej; pomimo niewyczerpanej miłości mojej — nie dowierzają mi, nawet śmierć moja nie wystarcza im. Biada duszy, która ich nadużyje.”

 

Polska może zostać świętą Faustyną, jeśli spełni wolę Pana Jezusa.

 

Dz. 1732 „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.”

 

Wolą Boga jest czynne praktyczne malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, widoczne w codziennym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia, dające przykład całemu światu.

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now