wiadomości

wydarzenia

udział

pamięć

wspomnienia

 

2018

 

1918 - 2018  SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

Józef Piłsudski:

"Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich."

Roman Dmowski:

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować”

Ignacy Daszyński

"...naród będzie tylko wtedy silny, gdy będą go interesowały bezpośrednio sprawy jego Ojczyzny..."

Ignacy Jan Paderewski 

” Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości”

Wincenty Witos:

"...nie wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo.

Wojciech Korfanty

„Jesteśmy narodem zuchwałym, jesteśmy narodem dumnym, mimo nieszczęść, jakie na nas spadły, mimo ciosów, jakie nas spotykają, nie uginamy niewolniczo karków naszych przed potężnymi i możnymi.”

Józef Haller

„Jak dotąd nie będę miał nigdy celów innych na oku, jak tylko dobro Ojczyzny. Chcę pracować tylko i jedynie dla dobra Polski całej, której wolność, zjednoczenie, własne wybrzeże morskie i niepodległość całkowitą muszą wywalczyć i zapewnić wojska polskie.”

 
FUNDACJA 
WSPIERANIA I NAGRADZANIA WYBITNYCH POLAKÓW 
ZASŁUŻONYCH OJCZYŹNIE 

EX CORDE

  LATA TRZECH KORON

      2017              2018              2019             2020             2021          2022             2023

Leonard Ż..jpg

Musimy pamiętać, iż odzyskanie niepodległości po blisko 123 latach nieobecności zawdzięczamy  naszym  przodkom, którzy przelewali krew w powstaniach i bitwach, w czasie I Wojny Światowej

i późniejszych walkach

o ostateczne ukształtowanie polskich granic.

Leonard Żakowicz - jako 15-letni ochotnik uczestniczył w bitwie o Lwów broniąc dworca kolejowego.

22.11.2018

100. rocznica zwycięskiej obrony Lwowa

BIAŁOSTOCKI MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Marsz niepodległości 115.jpg
Marsz niepodległości 021.jpg
Marsz niepodległości 007.jpg

POJEDNANIE POLSKO – UKRAIŃSKIE POD HASŁEM

UWOLNIJMY LWY TUŁACZE

W hołdzie Orlętom Lwowskim - tym, którzy polegli i tym, którzy przeżyli oraz dzielnym Ukraińcom walczącym o wolność, naszym obu narodom na pojednanie i zgodę od dzisiaj i na zawsze, pod hasłem UWOLNIĆ LWY TUŁACZE – przebaczamy i prosimy o przebaczenie wzajemnych krzywd, których doznały nasze narody – polski i ukraiński – przez minione stulecia wspólnego, trudnego życia.

Powierzając się Bogu i wierze chrześcijańskiej, prośmy Go w gorącej modlitwie o życie w zgodzie i prawdzie, o pokój i dobrobyt dla naszych wspólnot, rodzin, krajów, by oddalił od naszych granic wspólnych wrogów i dał nam życie we wzajemnym poszanowaniu i dostatku.

Lwy symbolizują dwa narody – polski i ukraiński, które ciągle są spętane paktem Ribbentrop – Mołotow i bolszewicką okupacją.

#PLT100

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości na Litwie

UWOLNIĆ BASIĘ POLESZUK!!!

 

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

1 maja 2018

 Święto Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracujących


Święty Józef chociaż wywodził się z rodu króla Dawida na życie zarabiał stolarstwem i ciesielką. Był małżonkiem i Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem Jezusa.
Józef jest patronem Kościoła powszechnego, patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, drwali, robotników, rzemieślników i wszystkich pracujących.
Wszystkim ludziom Pracy składamy w tym dniu  należne podziękowania za głęboki trud codziennej pracy.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

2 maja

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Sejmu, podjętą w 2004 roku,

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

- polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia    Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

4-6 maja 2018, Wilno

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Od 2 do 5 maja w Wilnie obchodzono Dzień Polonii i Polaków za Granicą, rocznicę Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi RP  oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski i Litwy. Odbyło się Specjalne posiedzenie Sejmu Litwy, uroczystość złożenia wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.  Były też dyskusje, wykłady, koncerty i radosne festiwale dziecięce. W ostatnim dniu przez Wilno przeszła uroczysta Parada Polskości w której wzięło udział ponad dziesięć tysięcy Polaków mieszkających na Litwie, zakończona mszą świętą w Kaplicy Ostrobramskiej.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

Wilno - 25 kwietnia 1794 r., Warszawa - 9 maja 1794 r., 28 czerwca 1794

Haniebny koniec targowickiej zdrady ...

 

Przywódców konfederacji targowickiej spotkały surowy osąd i kara - zostali skazani na śmierć i powieszeni w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Hetman wielki litewski Szymon Kossakowski w Wilnie, a w Warszawie hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz, hetman polny litewski Józef Zabiełło i biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski. W czerwcu karę ponieśli: biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator królewski Mateusz Roguski, szpieg rosyjski Marceli Piętka, adwokat Michał Wulfers i instygator sądów kryminalnych Józef Majewski. Skazano również Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego, Jerzego Wielhorskiego, Antoniego Polikarpa Złotnickiego, Adama Moszczeńskiego, Jana Zagórskiego i Jana Suchorzewskiego. Wobec nieobecności skazanych, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794.

 
 
 

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

W dniach 12–15 maja 1926 r. w Warszawie miał miejsce zbrojny akt w obronie kraju dokonany

przez marszałka Józefa Piłsudskiego, określony potem jako


PRZEWRÓT MAJOWY

 

                  11 maja w "Kurierze Porannym" ukazał się wywiad,  w którym J.Piłsudski powiedział, że staje

                   do walki, jak i poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partii

                   i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu

                   i korzyści."

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

Białystok, 19 maja 2018

DROGA DO WOLNOŚCI

III bieg im. ks. Stanisława Suchowolca

upamiętniający postać byłego kapelana białostockiej opozycji solidarnościowej  i niepodległościowej.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego - 21.05.2018

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

W tym roku po raz pierwszy – zgodnie z decyzją papieża Franciszka – jest to wspomnienie obowiązkowe, obchodzone w całym Kościele katolickim w obrządku łacińskim.

Dotychczas było obchodzone tylko w Polsce i Argentynie.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

Z historii procesu beatyfikacyjnego

sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

 

15 maja 2018  roku Kongres Kardynałów i Biskupów przychylił się do oceny teologów i uznał heroiczność cnót Prymasa Hlonda.

19 maja 2018 r. papież Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót Kardynała Augusta Hlonda.

21 maja 2018 r. Dekret ten został ogłoszony. Od tej chwili Prymasowi przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

25 maja 2018

70 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego,

patrioty i bohatera

 

rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holocauście;

CHWAŁA BOHATEROM!

Skład sędziowski NSW, który wydal wyrok śmierci: płk Kazimierz Drohomirecki, ppłk Roman Kryże, mjr Leo Hochberg, por. Jerzy Kwiatkowski i mjr Rubin Szwajg. Wykonawcą wyroku był kat z Mokotowa - Piotr Śmietański.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

Grodno, 31.05 - 3.06.2018

XII Republikański Festiwal Kultur Narodowych

w Grodnie

 

W dniach 1 - 2 czerwca 2018 r. w Grodnie odbywał się XII Republikański Festiwal Kultur Narodowych, w trakcie którego prezentowały się mniejszości narodowe mieszkające na terenie Białorusi. Festiwal był okazją do wzajemnego poznania się i zaprezentowania swego dorobku artystycznego, ale też przyczyną przeniesienia katolickiej procesji Bożego Ciała z czwartku  na niedzielę. Wzięło w niej udział kilka tysięcy katolików, w większości o polskich korzeniach. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana w tradycji ludowej Bożym Ciałem, jest obchodzona w Kościele katolickim w 60 dni po Wielkanocy.
 

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 13.06.2018

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy

13 czerwca w Kościele Katolickim wspomina się świętego  Antoniego Padewskiego, prezbitera i doktora Kościoła. Za życia zwano go młotem na heretyków. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w. Wokół Antoniego gromadziły się tysiące wiernych, których doprowadzał do poprawy życia, a także skutecznie zwalczał lichwę, więzienie dłużników i wyzyskiwanie biednych.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 29.06.2018

Uroczystość św. Piotra i Pawła

      Święci Piotr i Paweł to apostołowie, którzy za cesarza Nerona ponieśli śmierć męczeńską - Piotra powieszono na krzyżu głową na dół a pochowano w Watykanie przy Via Triumphalis, gdzie zażywa czci od całego świata. Pawła ścięto i pochowano przy Via Ostiensis, gdzie doznaje równie wysokiej czci.
     Świętego Piotra, księcia apostołów, ustanowił Zbawiciel Swoim następcą na ziemi; na nim zbudował Swój Kościół. Piotr żyje w dalszym ciągu w swoich następcach, w papieżach rzymskich.
      Święty Paweł to "Apostoł narodów", najdoskonalszy wzór dla każdego misjonarza. Po cudownym nawróceniu się  głosił Chrystusa ukrzyżowanego wszystkim narodom. Dla Niego w końcu przelał swoją krew.

     W księgach Nowego Testamentu naukę św. Piotra mamy zawartą w dwóch jego listach i w ewangelii św. Marka, zaś naukę św. Pawła w jego przebogatych w natchnioną treść 14 listach.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 Lublin, 1- 4 lipca 2018

449. rocznica zawarcia UNII LUBELSKIEJ

Porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 11. 07. 2018

75. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

 

"Składam takie zobowiązanie w tym miejscu, że nie spocznę do czasu, aż ta cała prawda nie zostanie wyjaśniona i każdy z tych okrutnie zamordowanych nie zostanie upamiętniony."

/Premier RP - Mateusz Morawiecki/

 
 
 

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

22 stycznia 2018

 

155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe

 

Był to największy polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

14 lutego 2018

 

76 lat temu została sformowana Armia Krajowa

 

AK to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

29 lutego 1768

 

250 lat temu została zawiązana konfederacja barska

 

- zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, skierowany przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję, a zwłaszcza tych dających równouprawnienie innowiercom.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

1 marca 2018

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

 

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 

 23 marca 2018

 

Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku

 

Tysiące białostoczan co roku uczestniczy w tym religijnym wydarzeniu, które ma miejsce w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową.

Nabożeństwu przewodniczył Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

24 marca 2018

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma:

"...Pamiętajmy, że Polacy ratujący Żydów to jedni z największych bohaterów w naszych dziejach...

Na nas spoczywa obowiązek pamięci o tym co czynili w czasach II wojny światowej..."


Pamięci kochanej Cioci - Marii Kuzin, która za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej otrzymała odznaczenie honorowe przyznawane przez państwo Izrael już w roku 1966. (P.Ż)

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 10 kwietnia 2010

8. rocznica katastrofy smoleńskiej

PAMIĘTAMY!

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 Giby, 15 lipca 2018

Obchody 73. rocznicy Obławy Augustowskiej

Wynikiem sowieckiej operacji wojskowej przeprowadzonej na terenie północno-wschodniej Polski w lipcu 1945 r., określanej dziś jako Obława Augustowska, była największa zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. Co najmniej 600 Polaków zostało zamordowanych w nieznanym do dziś  miejscu, a sprawcy nadal pozostają bezkarni.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 1 sierpnia 2018 Warszawa - 2 sierpnia Zamość - 3-5 sierpnia Lwów

74. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

 

Godzina W – oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim

Marsz Powstania Warszawskiego

Udział w koncercie Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 15 sierpnia 2018 Sokółka - Różanystok - Kopna Góra

ŚWIĘTO  KOŚCIELNE

Święto Wniebowzięcia Maryi Panny

 

W 1950 roku Papież Pius XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (łac. Najszczodrobliwszy Bóg) ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego.

Gdy Matka Boża zmarła, apostołowie chcieli Ją pochować. Złożyli więc ciało w trumnie, ale musieli poczekać, gdyż spóźniał się Tomasz zwany niedowiarkiem. Gdy już wreszcie dotarł, chciał zobaczyć ciało Najświętszej Marii Panny. Kiedy otworzono trumnę, nie było w niej ciała Maryi, a jedynie piękne, pachnące lilie i inne kwiaty i zioła.

ŚWIĘTO PAŃSTWOWE

Święto Wojska Polskiego

W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono 15 sierpnia dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku. Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz Ministra Spraw Wojskowych generała broni

S. Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku.

Po 1947 roku Dzień Wojska Polskiego obchodzono 12 października upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.

Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 23 września 2018 Kowno

SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM FRANCISZKIEM

W KOWNIE NA LITWIE

 

Tłumy wiernych, wśród nich także pielgrzymi z Polski, witały Papieża Franciszka na ulicach Kowna.  Na mszy w Parku Santakos, którą celebrował papież Franciszek w drugim dniu wizyty na Litwie, zgromadziło się ponad 100 tysięcy wiernych - Litwinów oraz katolików z sąsiednich krajów - Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy...

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

 14 października 2018 Białystok

PODNIESIENIE KOŚCIOŁA ŚW ROCHA

DO GODNOŚCI BAZYLIKI MNIEJSZEJ

 

W stulecie niepodległości Ojciec Św. Franciszek podniósł kościół św. Rocha w Białymstoku do godności Bazyliki Mniejszej.

Bazylika Mniejsza jest tytułem honorowym nadawanym przez papieża. Otrzymują go kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu udajemy się na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich,  stawiając kwiaty, zapalając "płomyk pamięci", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

Orleta_-_obrona_cmentarza._Wojciech_Koss

1 listopada 1918

Bitwa o Lwów

 

Bitwa o Lwów - polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 r.

do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia..

Wojciech Kossak "Orlęta -obrona cmentarza"

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

POMNIK.jpg

10 listopada 1918

 

Udział w BIAŁOSTOCKIM MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

12 listopada 1918

WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA KUNCEWICZA

 

12 listopada w kalendarzu chrześcijańskim to dzień przypisany św. Jozafatowi Kuncewiczowi – unickiemu arcybiskupowi, świętemu Kościoła katolickiego, który zginął śmiercią męczeńską 12 listopada 1623r. w Witebsku, zamordowany przez moskiewskich siepaczy.

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

5 grudnia 2018

Jan Lechoń : “Ludzie tacy jak Józef Piłsudski nie przychodzą na świat po to, aby zaświecić jak meteor w nocy i zostawić po sobie mrok. Dani są narodom jako wieczne światło, jako drogowskaz..."

  

151. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

"...Więc znowu idź przed nami, Ogromna Osobo,
I patrzaj w ciemną przyszłość przez swe oczy siwe,
A my znowu w nieszczęściu idziemy za Tobą,
Ażeby znowu czynić rzeczy niemożliwe."

Jan Lechoń – „Do Wielkiej Osoby”

W

Y

D

A

R

Z

E

N

I

A

NIE ZAPOMNIMY !

13 grudnia 2018

 

37. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

 37 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now