pokazać

opowiedzieć

przypomni

​​​

Tam byliśmy - relacja

 

2018

 

1. Białystok, 6.01.2018

Trzech Króli - Święto Objawienia Pańskiego

W tym roku ulicami 644 miejscowości w Polsce, w tym Białegostoku, przeszedł 10. Orszak Trzech Króli.

 "Bóg jest dla wszystkich" to hasło pod którym Trzej Królowie wędrowali za Gwiazdą Betlejemską po Białymstoku już po raz szósty, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus w stajence. Wraz z nimi w tę drogę udały się tysiące białostoczan.

Rozwiń
 

2. Białystok - Choroszcz, 22.01.2018

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - obchody na wzgórzu zwanym "Szubienicą"

Msza święta, kwiaty i patriotyczne ognisko - tak mieszkańcy Choroszczy, Białegostoku i okolic oddali hołd bohaterom w 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Rozwiń
 

3. Białystok, 1.03.2018

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - uroczystość miejska

Wspominamy postać KAZIMIERZA KAMIEŃSKIEGO -  "HUZARA"

Rozwiń
 

4. Białystok, 4.03.2018

VI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Tropem Wilczym”

Rozwiń
 
Rozwiń

 5. Białystok, 23 marca 2018

Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku

 
 
 
 
 

 7.    1 maja 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół p.w. Bożego Ciała w Surażu

https://archibial.pl/parafie/info/54-bozego-ciala-suraz/

 

Muzeum Kapliczek w Surażu

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/793,Muzeum+Kapliczek.htm

Poświętne

 

Hodyszewo 

http://www.sanktuarium-hodyszewo.com.pl/pl/

Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
Rozwiń
 

8. Białystok, 3 maja 2018

- Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w kościele św Rocha

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

 

      9.  WILNO

 

  • 4 maja 2018 r.

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” pt. „Kalejdoskop barw Polski”.


 

Nocne czuwanie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

  • 5 maja 2018

Parada Polskości

Msza św. w Ostrej Bramie

 

Kościół Świętego Ducha (przy klasztorze Dominikanów):

 

godz.15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

godz.16.00 - Kontynuujemy udział w NABOŻEŃSTWACH WYNAGRADZAJĄCYCH NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 

pięciu pierwszych sobót miesiąca

Cmentarz na Rossie - w skład zespołu cmentarnego wchodzi:

Stara Rossa (1769),

Nowa Rossa (1847),

Cmentarz Wojskowy (1920),

mauzoleum Matka i Serce Syna (1936).

  • 6 maja 2018

Unicki Kościół Świętej Trójcy i klasztor Bazylianów

Ślady Adama Mickiewicza w klasztorze Bazylianów

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława - Kaplica św. Kazimierza

Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu

Troki - kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Rozwiń

Litewski

wielki

herb

Wilna

Bazyliański

Zakon

Świętego

Jozafata

Herb

miasta

Troki

 
 

11.  31.05 - 3.06 2018, GRODNO

O Grodnie wspominano w kronikach już w 1128 roku.  Od tego czasu wielokrotnie przechodziło z rąk polskich w litewskie lub ruskie. Najeżdżane było przez Tatarów, Krzyżaków i Szwedów, potem Niemców. Było niszczone, plądrowane i odbudowywane. Na mocy unii lubelskiej w 1569 Grodno znalazło się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miasto przeżywało wzloty i upadki aby po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znaleźć się w jej granicach. Niestety, w 1939 r. zostało zajęte przez wojska sowieckie i do 1991 roku stanowiło część Białoruskiej SRR. Nie pomogły listy od mieszkańców do różnych instytucji z prośbą o pozostawienie Grodna w składzie Polski. Obecnie miasto znajduje się w Republice Białorusi.

Katedra pw. św. Franciszka Ksawerego

Król Stefan Batory ufundował jezuitom kościół i kolegium. Świątynia miała być miejscem jego spoczynku. Król zmarł w roku 1586, gdy  nie była jeszcze gotowa. Ukończono ją dopiero po osiemdziesięciu latach od śmierci władcy. W 1664 sprowadzono do tej świątyni cudowny obraz Matki Bożej Studenckiej, a przez następne sto lat trwały prace wykończeniowe. Ołtarze boczne zostały sprowadzone z Królewca. W 1706 odsłonięto kaplicę świętego Michała. W połowie XVIII wieku wzniesiono wielki ołtarz i ozdobiono obiekt freskami, a kopułę, fasadę i hełmy wież ukończono w 1765.

W czasach radzieckich wierni nie dopuścili do zamknięcia i zniszczenia świątyni. Choć nie było księdza spotykali się w niej regularnie na wspólnej modlitwie. Dzięki staraniom księdza Kondrusiewicza do kościoła wróciło życie parafialne.

Obecny herb Grodna i flaga                   Przedwojenny herb Grodna

Klasztor Brygidek i kościól Zwiastowania NMP

Kościół Sióstr Brygidek pw. Zwiastowania NMP to najstarsza świątynia Grodna. Początkowo w 1642 r. wybudowano murowany klasztor z drewnianym kościołem. W 1651 r. na jego miejscu wzniesiono świątynię murowaną.Przez blisko trzy wieki klasztor zamieszkiwały  siostry z zakon kontemplacyjnego brygidek. W końcu XIX wieku władze carskie zdecydowały się na zamknięcie klasztoru i zakazały siostrom przyjmowania nowych kandydatek. Liczba zakonnic szybko się zmniejszała. Ostatnia siostra – Katarzyna – zmarła w 1908 r. Klasztor przekazano siostrom nazaretankom.

W czasach ZSRR kościół zamknięto (1950 r). Klasztor zamieniono na szpital psychiatryczny, a kościół na magazyn szpitalny. 

W maju 1990 r zwrócono świątynię wiernym.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego i klasztor Bernardynów

Świątynia Bernardynów w swej pierwszej wersji powstała w latach 1595-1600. Wielokrotnie go przebudowywano i rozbudowywano. Po talarze od końskiego kopyta przekazali na dokończenie budowy polscy rycerze wracający po zdobyciu Smoleńska w 1611  z wojny polsko - rosyjskiej. Konsekracji świątyni dokonał biskup wileński Eustachy Wołłowicz 13 maja 1618 r. Urządzanie wnętrza kościoła z różnych przyczyn też rozciągnęło się na lata. Ołtarze i kaplice mają  rożnych fundatorów, którzy łożyli na ich budowę. Na początku XX stulecia kościół został gruntownie odnowiony. Już w 1946 r. świątynia odzyskała swój pierwotny kształt po zniszczeniach  II wojny światowej. Nigdy też nie była zamknięta dla wiernych. W 1853 r. nastąpiła kasata konwentu Bernardynów w Grodnie Od 1858 r. klasztor był w posiadaniu miasta. Stacjonowały tam wojska carskie.  Od 1 września 1990 r. klasztor mieści Wyższe Seminarium Duchowne.

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów

Zespół klasztorny franciszkanów, położony na zaniemeńskim Rynku, na lewym brzegu rzeki Niemen, przepływającej przez Grodno. Obiekt zbudowano w pobliżu miejsca przeprawy przez rzekę, które łączyło drogi prowadzące z Korony na Litwę. Kościół i klasztor tworzą zamknięty dziedziniec w formie nieregularnego czworoboku i stanowią dziś jeden z pomników XVII-wiecznej architektury miejskiej Grodna. W 1813 roku klasztor zamieniono na skład amunicji, co doprowadziło do jego zrujnowania. W 1821 roku przeprowadzono odbudowę. Po upadku powstania styczniowego w 1864 r., kompleks franciszkański pełnił funkcję rosyjskiego więzienia dla polskich księży i zakonników, skazanych za działalność patriotyczną. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. zginął miejscowy gwardian i proboszcz - o. Błażej Justwan, rozstrzelany przez bolszewików wraz z grupą swych parafian.

W latach 1922–1927 pracował tu św. Maksymilian Maria Kolbe, udzielając się duszpastersko, jak też rozwijając działalność wydawniczą (redakcja i druk miesięcznika Rycerz Niepokalanej, przeniesionego tu z Krakowa jesienią 1922 r.).

Po zdobyciu Grodna przez wojska sowieckie w 1939 roku pod murem klasztoru Rosjanie rozstrzeliwali wziętych do niewoli polskich żołnierzy. Władze sowieckie odebrały zakonnikom budynek, zamieniając go na szpital. W 1989 roku do Grodna wrócili franciszkanie obejmując kościół i niewielki fragment klasztoru. W latach 1988-1989 proboszczem parafii był ks. Tadeusz Kondrusiewicz.

Święto Bożego Ciała w Grodnie

Ponad 3 tysiące grodzieńskich katolików przeszło 3 czerwca w procesji ulicami Grodna z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Przed procesją, w Katedrze Grodzieńskiej biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz celebrował Mszę św. 

Naprzeciwko kościołów – katedralnego, pobrygidzkiego, pobernardyńskiego i franciszkańskiego przygotowano ołtarze („Ałtaryki”)

Uroczystość zakończyła się na franciszkańskim wzgórzu  pasterskim błogosławieństwem biskupa Aleksandra Kaszkiewicza.

Rozwiń

Cerkiew Świętych Borysa i Gleba

Cerkiew została zbudowana na Kołoży przy ujściu Horodniczanki do Niemna przez księcia Wsiewołoda Dawidowicza. Jej patronami zostali św. Borys i Gleb. W 1635 obiekt został przejęty przez unitów, zaś w 1697 powstał przy nim klasztor bazyliański.

W 1839 na mocy postanowień synodu połockiego przestał istnieć Kościół unicki, a monastery zostały przemianowane na męskie prawosławne wspólnoty mnisze. Reaktywowano więc monaster Świętych Borysa i Gleba.

W 1948 władze radzieckie urządziły w budynku cerkiewnym muzeum. Przywrócenie obiektowi funkcji kultowych nastąpiło w 1991r.

Sobór Pokrowski

Jest to prawosławny sobór katedralny w Grodnie. Główna świątynia eparchii grodzieńskiej i wołkowyskiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego oraz siedziba miejscowej parafi (w dekanacie grodzieńskim).

Świątynię w stylu neorosyjskim zbudowano w latach 1905 -1910 jako pamiątkę po grodzieńskich oficerach i żołnierzach poległych w wojnie rosyjsko - japońskiej w latach 1904 -1905.

Cerkiew i monaster pw. Narodzenia Matki Bożej

W starej drewnianej cerkiewce Narodzenia Matki Bożej w 1633 r.  powstał żeński klasztor bazylianek. W 1654 r. został spalony przez wojska moskiewskie

W latach 1720–1726 wzniesiono murowane budynki – świątynię monasterską i dwupiętrowy obiekt mieszkalny. W roku 1839 rosyjscy zaborcy odebrali zabudowania mniszkom greckokatolickim i przekazali prawosławnym z Różanegostoku. Po II wojnie światowej urządzono w nim Muzeum Historii Religii. Od 1992 r. jest to monaster prawosławny dla kobiet.

Rozwiń
Rozwiń

Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana w Grodnie

Od 1775 r. starostą grodzieńskim został Antoni Tyzenhauz. On to sprowadził do miasta niemieckich rzemieślników i od tego momentu w  Grodnie powstała wspólnota luterańska. Świątynia została zbudowana pod koniec XVIII wieku na przedmieściu zwanym Horodnica. W 1944 roku wspólnota luterańska została rozwiązana, gdy większość Niemców ewakuowała się na tereny Prus Wschodnich, a budynek kościoła został przekazany archiwum obwodowemu. W 1993 roku niewielka parafia luterańska została reaktywowana, później budynek kościoła zwrócono wiernym. W 2009 roku pastorem w Grodnie został Władimir Tatarnikow, który wraz ze wspólnotą parafialną rozpoczął starania o odbudowę kościoła.

Rozwiń
 
 
 
 
 

12. 6 - 8 lipca 2018 r.

Białowieża - Hajnówka -Bielsk Podlaski - Drohiczyn - Lublin

Białowieża

Galeria: Białowieża - kościół p.w. św. Teresy

Rozwiń

Galeria: Hajnówka - kościół rzymskokatolicki  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Hajnówka

Rozwiń

Galeria: Bielsk Podlaski - kościół sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Bielsk Podlaski

Galeria: DROHICZYN

Drohiczyn

Rozwiń

Galeria: LUBLIN

Lublin

Rozwiń
 
 
 
 
 

13. 1 - 5 sierpnia 2018,  Warszawa - Zamość - Lwów

WARSZAWA

Warszawa: 74 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

- GODZINA W

- MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO